W Powstaniu:

Obwód VI Praga, placówki lecznicze: szpitalik siedziba: ul. Kowelska 1- 4 od 1 sierpnia do września

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN