W Powstaniu:

Obwód I Śródmieście Starówka w oddziałach bojowych 104 Kompania Syndykalistów

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN