W Powstaniu:

Obwód V Mokotów, w oddziałach bojowych zgrupowaniu „Oaza", w 7 p. ułanów „Jeleń", w sierpniu - wrześniu

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW