W Powstaniu:

Obwód I Śródmieście Czerniaków, w oddziałach bojowych: Zgrupowanie „Kryska" Obwód I Śródmieście Południe. placówki lecznicze: punkt ratowniczo-sanitarny , siedziba: ul. Natolińska 4 od 1 do 5 sierpnia

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN