W Powstaniu:

Bakcyl - p.sanit.ul.Krak.Przedmieście do 9.08.

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego