W Powstaniu:

Bakcyl - p.sanit.ul.Furmańska 12

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego