W Powstaniu:

Kryska - szpit.pol.nr 1

Spoczywa na cmentarzu komunalnym Junikowo w Poznaniu.
Jej mężem był Czesław Przybylski ps. Przybywa, uczestnik Powstania Warszawskiego.

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego; informacje od rodziny