W Powstaniu:

Bakcyl - p.sanit.ul.Nowogrodzka 34

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego