W Powstaniu:

PAL - kom.żand.kpt.Górala

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego