W Powstaniu:

Bakcyl - Miłosz - p.sanit.Instytut Głuchoniemych

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego