W Powstaniu:

komendant PS Nr 103 - pl. Inwalidów 2/4/6, szp.pol. Nr 104 przy ul. Czarnieckiego 49

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW