W Powstaniu:

Obwód III Wola z Lesznem, placówki lecznicze: punkt ratowniczo-sanitarny siedziba: Miejski Dom Kobiet, ul. Leszno 96; pierwsze dni do 8 sierpnia, w oddziałach bojowych Obwód VII Powiat Warszawski „Obroża”: Oddziały Kierownictwa Dywersji w batalionie „Miotła" w I dekadzie sierpnia; w batalionie „Czata 49", od połowy sierpnia do września

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN