Dołączyła do batalionu na Starym Mieście, pełniąc funkcję sanitariuszki II plutonu „Alek” 2 kompanii „Rudy” batalionu „Zośka”. W walkach na Starym Mieście lekko ranna, pomimo to przeciągnęła kanałami do włazu przy ul. Wareckiej rannego Tytusa Karlikowskiego („Tytusa”) z II plutonu „Alek”. Następnie uczestniczyła w walkach na Czerniakowie.

Źródło

http://www.batalionzoska.pl/batalion/biogramy/#content oraz Mur Pamięci Muzeum Powstania Warszawskiego