W Powstaniu:

p.sanit.ul.Sosnowa 3

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego