W Powstaniu:

Bakcyl - p.sanit.ul.Polna 46

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego