W Powstaniu:

Obwód I Śródmieście Południe, w oddziałach bojowych: w batalionie „Golski", od 1 sierpnia do 3 października

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN