W Powstaniu:

Parasol - 1 kom. - Okręg - kwat.gł.

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego