W Powstaniu:

I Obwód "Radwan" - IV zgrupowanie "Gurt" - 2. kompania - pluton 140 - sanitariat - patrol "Dudy".

Źródło

Mur Pamięci Muzeum Powstania Warszawskiego