W Powstaniu:

Obwód I Śródmieście Północ (bez Leszna): punkt ratowniczo-sanitarny odmy sztucznej: ul. Kredytowa 1/3, Towarzystwo Kredytowe Ziemskie

Źródło

"Harcerki 1939-1945" PWN 1973. oraz Mur Pamięci Powstania Warszawskiego