W Powstaniu:

szp.pol. zorganizowany 4.08.1944 przy ul. Mokotowskiej 51/53

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW