W Powstaniu:

Obwód V Mokotów kompania "Krawiec" - od 20.08.1944 r. w składzie batalionu "Ryś"

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Eugeniusz Ajewski "Mokotów Walczy" Warszawa 1992