W Powstaniu:

Bakcyl - Północ - szpit.Jana Bożego - p.sanit.ul.Skorupki

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego