Marcel Finster w czasie wojny nosił nazwisko Skórczyński. Rodzice jego przeżyli wojnę. Ukrywała ich polska rodzina w Grodzisku Mazowieckim i Kałęczynie. Jego syn mieszka w Krakowie.

finster

Źródło

źródło: Mur Pamięci Muzeum Powstania Warszawskiego, dzismis.com, sztetl.org.pl