W Powstaniu:

szp.pol. w lecznicy ”Sano” przy ul. Lwowskiej 13

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW