W Powstaniu:

Praga - 2 rej. - zgr.654 - p.sanit.ul.Kawęczyńska

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego