W Powstaniu:

Praga - 3 rej. - p.sanit.ul.Filomatów 8.08. - areszt.

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego