W Powstaniu:

Obwód V Mokotów - 1 DAK - p.sanit.ul.Czerniakowska 80

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego