W Powstaniu:

Obwód I Śródmieście Północ (bez Leszna) w oddziałach bojowych: w batalionie „Gurt", od 1 sierpnia do 3 października

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN