W Powstaniu:

Obwód I Śródmieście Południe, w oddziałach bojowych: w batalionie „Ruczaj", od 1 sierpnia

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN