W Powstaniu:

Kampinos - szpit.pol. Jaktorów

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego