W Powstaniu:

Golski - 5 kom. - p.sanit.ul.Filtrowa 53 do 13.08.

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego