W Powstaniu:

szp.pol. przy ul. Chełmskiej 19, następnie ul. Okrężna, następnie ul. Puławska 91

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW