W Powstaniu:

Obwód I Śródmieście Północ (bez Leszna) placówki lecznicze: punkt ratowniczo-sanitarny siedziba: pl. Napoleona, Poczta Główna w sierpniu, siedziba: pl. Napoleona, Poczta Główna;. w oddziałach bojowych: Zgrupowanie „Kiliński" w sierpniu - wrześniu

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN