W Powstaniu:

Krybar - poczet - WSK - z -ca

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego