W Powstaniu:

Bakcyl - p.sanit.ul.6 Sierpnia 16 - schron. dzieci - ul.ks.Skorupki 12

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego