W Powstaniu:

Obwód V Mokotów, placówki lecznicze: szpitalik siedziba ul. Morszyńska 5/7. w sierpniu

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN