W Powstaniu:

Okręg - szef sap. - kobiece patrole min.

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego