W Powstaniu:

Bakcyl - p.sanit.ul.Sienna 30

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego