W Powstaniu:

Północ - kom.P- 20 Wola - St.Miasto - Śródm.

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego