W Powstaniu:

Kiliński - 4 kom. - kom.Osa Wola - St.Miasto - Żoliborz

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego