W Powstaniu:

na początku Powstania w szp.pol. w budynku Ubezpieczeń Społecznych przy ul. Czerniakowskiej 231, następnie organizatorka i komendantka BPO przy ul. Czerniakowskiej 168,rozwiniętego w szp.pol. Nr 2 ”Zagórna” - ul. Zagórna 9,

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW