W Powstaniu:

Obwód III Wola z Lesznem, szpital św. Łazarza,

Źródło

"Harcerki 1939-1945" PWN 1973. oraz Mur Pamięci Powstania Warszawskiego