W Powstaniu:

Obwód V Mokotów, placówki lecznicze: szpitalik (filia szpitalika przy ul. Morszyńskiej) siedziba: ul. Goraczewska 22, w posesji Sicińskiego; ul. Moraczewska 5/7 od około 10 sierpnia do początków września,

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN