W Powstaniu:

Obwód V Mokotów, placówki lecznicze: szpitalik (filia szpitala ss. Elżbietanek) siedziba: ul. Malczewskiego 16 lub 18 od około 10 sierpnia-wrzesień

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN