W Powstaniu:

szpital Jana Bożego, potem Centralny szpital Chirurgiczny Polowy Nr 1 przy ul. Długiej 7, potem szpital w kościele p.w. św. Jacka - ul. Freta 10.

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW