W Powstaniu:

szp. pol. przy ul. Jaworzyńskiej 2, zorganizowany przez PCK - komendant szpitala

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW