W Powstaniu:

naczelny chirurg szp.pol. przy ul. Wilczej 61

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW