W Powstaniu:

do 22.10.1944 szpital ewakuacyjny PCK przy ul.Wspólnej 27

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW