W Powstaniu:

Bakcyl - p.sanit.ul.Chłodna 66 - szpit.ul.Długa 7

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego