W Powstaniu:

obóz niemiecki w Pruszkowie (Duschgangslager 121)

Urodziła się 15 lutego 1914 roku w Warszawie. Jej ojcem był Józef Jakub Kulwieć, a matką Kazimiera Anna z Webnerów. W 1932 r. uzyskała maturę w gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny. W dniu 2 lipca 1935 roku zawarła związek małżeński w Kościele św. Barbary w Warszawie z Edwardem Wilhelmem Drescherem, urodzonym 23 października 1912 roku.

Jako dyplomowana pielęgniarka, znająca doskonale język niemiecki, pracowała w czasie Powstania Warszawskiego w obozie niemieckim w Pruszkowie (Duschgangslager 121). Przedstawiała lekarzowi niemieckiemu, doktorowi Königowi, dane pacjentów z obozu w celu ewentualnego ich zwolnienia. Była to praca bardzo odpowiedzialna i trudna. Zula Drescherowa okazywała przy tym ogromne poświęcenie w działaniu dla dobra polskiej młodzieży zagrożonej wywiezieniem na roboty do Niemiec, a zwłaszcza powstańców, którym mógł grozić obóz koncentracyjny. Za swoją patriotyczną postawę trafiła do obozu w Oświęcimiu, gdzie była więziona od września 1944 roku do stycznia 1945 roku.

Kazimiera Drescherowa zmarła w Szczecinie 3 czerwca 1985 roku.

Opr. Tadeusz Marcinkowski

Źródło

Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego – Powstanie Warszawskie i medycyna, wydanie II, Warszawa 2003 r.